Siedlce ujawniają prawdę o TW SB
data:01 grudnia 2012     Redaktor: MichalW

Od momentu powstania w 2005 r. Fundacja Gazety Podlaskiej im.prof. T.Kłopotowskiego z Siedlec prowadzi  wiele działań w obronie prawdy historycznej w kontekście najnowszych dziejów Polski, w tym bezprecedensową akcję ujawniania tajnych współpracowników SB z b. woj.siedleckiego. 27 listopada 2012 r. odbyła się konferencja prasowa na ten temat.

Od lewej siedzą: Wiesław Zajączkowski, MaciejKublikowski, Tomasz Olko, Zygmunt Goławski ( junior) Zy
 
Dnia 27 listopada 2012 roku odbyła się konferencja prasowa zorganizowana prze sygnatariuszy apeli o ujawnianie się tajnych współpracowników służby bezpieczeństwa z byłego województwa siedleckiego. Na konferencji przedstawiciele lokalnych mediów otrzymali imienną listę 103 osób występujących w zasobach archiwalnych IPN i komunikat podpisany przez 11 działaczy opozycji niepodległościowej represjonowanych przez system komunistyczny. (komunikat załączamy poniżej). Listę można przeczytać na naszej stronie www.fundacjagp.pl w dziale TW SB z byłego woj. siedleckiego. Do każdego nazwiska będą dołączane sukcesywnie dane na jego temat. Lista będzie uzupełniana o nowe nazwiska w miarę postępu prac badawczych. Z ramienia sygnatariuszy w konferencji udział wzięli: Zygmunt Goławski (senior), Mirosław Andrzejewski, Zygmunt Goławski (junior) Maciej Kublikowski, Tomasz Olko i Wiesław Zajączkowski.
 
 
Lista osób z b. województwa siedleckiego współpracujących ze Służbą Bezpieczeństwa w latach 1976-1990 opracowana na podstawie zasobów archiwalnych IPN

1) –Artowicz - Uziak Maria c. Zygmunta ur.01.02. 1952 r IPN 00414/721 TW ”Zbyszek” Sokołów Podl.

2) –Ball Czesław s. Józefa ur.03.07.1930 r. TW „Sobieski” potw. IPN Mińsk Maz.

3) -Baniak Andrzej s. Edwarda. ur.11.02.1952 r. IPN Lu 00414/71 TW „Bogdan” Łazy pow. Łuków

4) –Bałkowiec Zdzisław s. Jana ur. 13.03.1940 r. IPN Lu 00414/27 TW „Brzózka” Sokołów Podlaski

5) –Barczak vel Kajetaniak Michał s. Władysława ur.09.06.1939 r. TW „Bernard” potw.IPN Siedlce

6) –Bąk Władysław s. Jana ur.08.08.1950 r. IPN Lu 00414/656 TW „Dąb” Mińsk Maz.

7) –Bieniek Stanisław s. Czesława ur.16.07.1943 r. IPN Lu 00414/82 TW „Janek” Sokołów Podl

8) –Biernacki Piotr s. Henryka ur.29.09.1956 r. IPN Lu 00414/663 TW „Biały” Zbuczyn

9) –Bojar Piotr s. Kazimierza ur.15.07.1950 r. IPN Lu 00414/728 TW „Borkowski” Sokołów Podlaski

10) –Borkowski Henryk s Jana ur.15.05.1946 r. IPN Lu 00414/18 TW „Brzoza” Houble

11) –Boruta Andrzej s. Stefana ur.09.03.1951 r. IPN Lu 00419/1770 TW „Krzysiek” Siedlce

12) –Brzyski Krzysztof s. Jana ur.13.07.1943 r. nr. rej. 2247 TW „Kowalski” potw. IPN Siedlce

13) -Buczek Andrzej s. Romana ur.24.04.1950 r. IPN Lu 00414/816 TW „Jędrek” Siedlce

14) -Buczyński Zbigniew s. Henryka ur. 22.11.1950 IPN Lu 00414/38 TW ps. „Bonio” Łuków

15) -Bujalski Stanisław s. Wacława ur. 1.11.1944 r. IPN Lu 00414/452 TW ”Stosio” Mińsk Maz.

16) Burda (Kryspin) Irena c.Józefa ur.23.03.1946 r IPN Lu00414/77 TW „Balbina” Pilawa

17) -Cabaj Tadeusz Antoni s. Jana u. 16.01.1951 IPN Lu 00414/290 TW „Hodowca” Przywory Duże Gm. Wiśniew

18) -Chabiera Janusz Tadeusz s.Tadeusza ur.19.06.1944 r. IPN Lu 00414/770 TW „Tadeusz” Węgrów

19) –Chybowski Włodzimierz Franciszek s.Wiesława ur. 04.10.1954 IPN Lu 00419/1898 TW „Góral” (Sokołów Podl.)                                                   

20) -Ciuk Marian s. Władysława 8.12.1949 IPN Lu 00414/540 TW „Adam” Siedlce

21) -Ciura Janina ur. 22.01.1963 IPN Lu 00414/685 TW „Diana” Siedlce

22) -Chruściel Andrzej s. Stanisława ur. 26.06.1937 IPN Lu 00414/702 TW ps. „Karol” Łuków

23) -Chodowiec Janusz s. Jana ur.1.12.1951 IPN Lu 00414/729 TW „Karol I” Sokołów Podl.

24) -Chojnacki Ryszard s.Leona ur.22.01.1929 IPN Lu 00414/130 TW„Magnes” i KO„Izabella” Mińsk Maz.

25) -Chorąży Norbert s. Edwarda ur.06.06. 1943 nr. Ew. 5402 IPN Lu 00414/916 TW „Ewa” potw. IPN Siedlce

26) -Cyran Grażyna c. Wiesława ur. 01.08.1954 IPN Lu 00414/237 TW „Iwona” Mińsk Maz.

27) -Czapski Roman s. Aleksandra 4.11.1948 IPN Lu 00414/511 TW „Karol” Siedlce, Sokołów Pod.

28) –Czubala Józef s. Jana ur. 15.03.1923 r.TW „Neutron” potw. IPN Siedlce

29) -Foryś Mieczysław s. Stanisława ur. 10.2.1939 r. IPN BU 02110/4 TW „Dębski” Siedlce

30) -Gasiuk Henryk 07.10.1939 s. Czesława IPN Lu 00414/920 TW „Waldek” potw. IPN Siedlce

31) -Gil Stanisław s. Stanisława nr. ew. 8102 TW „Ela” potw. IPN Siedlce

32) -Gołębiowski Ryszard s. Eugeniusza ur. 10.02.1951 nr. ew. 4103 TW „Dąb” (potw.IPN) Siedlce

33) -Górski Krzysztof Stanisław s. Jana ur.08.11.1957 IPN Lu 00414/381 TW „Janek” Przesmyki

34) -Grabiński Jacek s. Jana 15.08.1950 IPN Lu 00414/638 TW „Trabant” „Antek” Siedlce

35) -Iwanowski Mieczysław s. Czesława ur. 20.02.1932 IPN Lu 00414/589 TW „Ogrodnik” Siedlce

36) -Jackiewicz Stanisław s. Józefa ur. 28.04.1934 IPN Lu 00414/212 TW „Monika” TW „Góral” Mińsk Maz.

37) -Jaroszewski Jan Leon s. Bernarda ur.30.03.1953r. IPN Lu 00414/767 TW „Sosna” Łochów

38) -Jastak Franciszek Roman s Bolesława ur.4.12.1950 nr rej. 6936. TW „JOT” IPN BU 00966/1564 (potw.IPN) Siedlce

39) -Kania Tadeusz Wojciech s.Bolesława ur.08.01.1951 IPN Lu 00414/679 TW „Wojtek” Siedlce

40) -Kaniewski Adam 12.12.1949 s. Kazimierza IPN Lu 004140892 TW „Andrzej” Siedlce

41) -Karabin Arkadiusz s. Bolesława ur. 01.01.1930 TW „VIS” (potw. IPN) Siedlce

42) -Karpowicz Marek ur.09.12.1962 s. Józefa IPN Lu 00414/371 TW „Józek” potw. IPN Siedlce

43) -Klejc Wojciech s. Zygmunta ur. r. IPN Lu 00414/4511.07.1947 TW ps. „Borek” Siedlce

44) -Kluczek Zenon Stanisław s. Zenona ur. 17.08.1955IPN Lu 00414/909 TW „Kalinowski” Wodynie

45) -Kłopotek Stanisława c. Stanisława u. 16.08.1946 IPN Lu 00414/467 TW „13 Siedlce

46) -Korneć Grażyna c. Mariana ur. 07.06.1957 IPN Lu 00414/1053.TW „Monika” Siedlce

47) -Kozak Jerzy ur.12.01.1955 rolnik z gm. Wojcieszków IPN Lu 00414/588 TW „Adria” Oszczepalin gm. Wojcieszków

48) -Kozioł Sławomir s. Eugeniusza u.18.12.1957 IPN Lu 00414/901- TW „Adam” Mordy

49) –Kozioł Stanisław s. Henryka u. 01.03.1939 IPN Lu 00414/882 TW „Wysocki” Siedlce

50) –Krasiński Andrzej s. Wacława, ur. 4.11.1949 r. IPNLu00414/84 TW ”Pawłowski” Sokołów Podl.

51) -Krogulewski Henryk s. Tomasza ur.13.04.1927 TW „Kapitan” (potw. IPN) Siedlce

52) -Krukiewicz Jadwiga c. Kazimierza ur. 26.09.1952 IPN Lu 00414/210 TW „Ewa” Siedlce

53) -Kruszewski Adam ur.21.05.1950 IPN Lu 00414/614 TW „Kuba”” Mińsk Maz.

54) -Lesiuk Zenon Jan s. Jana ur. 1.12. 1947 r. IPN Lu 00414/879 TW Żuk” Siedlce

55) -Lewandowski Waldemar Stefan s. Stanisława ur.2.09.1952 IPN Lu00414/72 TW ”Student”

56) -Ładniak Marian syn Władysława ur. 5.10. 1940. IPN LU 00414/833 TW „Adam” Siedlce

57) -Maliszewski Czesław s. Czesława 21.07.1932 r. IPN Lu 00414/106 TW „Zorka” Siedlce

58) -Marczuk Władysław s. Władysława ur. 7.12. 1940 r IPNLU 00414/1 TW „Tadek” Łochów

59) –Marchel Sławomir Andrzej s.Antoniego ur.06.03.1960 IPN Lu 00414/557 TW „Andrzej” Siedlce

60) -Markowski Grzegorz s. Adolfa ur. 17.11.1952 IPN Lu 00414/561 TW „Ela” Łuków

61) -Mazurczak Wojciech s. Stanisława ur. 15.02.1958 IPN Lu 00414/951 TW PS. „Janusz” Siedlce

62) –Mazurko Roman s. Piotra ur. 27.09.1950 IPN Lu 00419/1668 TW „Marek” Siedlce

63) -Michaluk Alicja, c. Aleksandra, ur. 14.08.1954 IPN Lu 00414/74 TW „Lena” Siedlce

64) -Mielczarek Wiesław s. Józefa 11.06.1952 IPN Lu 00414/834 TW „Janusz” Siedlce

65) -Mościcki Jan s. Stanisława ur.27.04.1939 IPN Lu 00414/85 TW „Kwiatkowski” Rawa Mazowiecka

66) -Mroczek Frelak Jadwiga ur. 22.08.1955 IPN Lu 00414/463 Tw „Dana” Mińsk Maz.

67) –Niemiałtowski Andrzej IPN Lu 00419/1741 TW „Zdzisiek” (potw. IPN) Siedlce

68) –Ochtyra Tadeusz Wiesław s. Stanisława ur.30.05.1951 r. TW “WW” (potw. IPN) Siedlce

69) -Ogrodniczek Józef ur.04.04.1953 IPN Lu 00414/676 TW „Nippon” Houble Gm. Paprotnia

70) -Olszewski Piotr s. Stanisława ur. 27.07.1963 (RMP) IPN Lu 00425/180 TW „Andy” (potw.IPN) Siedlce

71) -Olędzki Jerzy s. Wiesława ur. 02.11. 1954. IPN LU 00414/340 TW „Andrzej” Siedlce

72) -Omelańczuk Kazimierz s. Antoniego ur. 17.02.1946 TW „Irena” IPN Lu 00414/40 Łuków

73) -Pajda Przemysław s. Bolesława 01.03.1938 TW „Poldek” nr. rej 5136 (potw. IPN) Siedlce

74) -Pigwarski Wacław s. Aleksandra ur. 03.11.1909 TW „Majewski” (potw. IPN) Siedlce

75) -Piwowarczyk Andrzej s. Jana ur. 06.11.1958 TW „Marek” nr. rej. 6960 (potw. IPN) Siedlce

76) -Pogonowski Stanisław s.Józefa ur. 08.02.1949 IPN Bu 00966/1281 TW „Zbyszek” (potw.IPN) Siedlce

77) -Pogorzelska Ewa c. Kazimierza ur. 9.12. 1959 IPN Lu 00414/559 TW „Maria” Sokołów Podlaski

78) -Ptaszyński Zbigniew ur.01.04.1948r. nr. rej. 5400 TW „Adam” Siedlce potw. IPN

79) –Rachwał Ryszard ur. 13.12.1926 TW „Ryszard”, „Zygmunt” „R”-(potw. IPN) Siedlce

80) -Radzikowska Barbara ur. 1954 IPN Lu 00414/593 TW „Beata” KO „RB” Siedlce

81) -Rozborska Maria Barbara c. Michała ur. 29.07.1943 r. TW „Małgosia” (potw. IPN)

Siedlce

82) -Rozenbajgier Zenon s. Franciszka ur. 26.03.1940 IPN Lu 00414/47 TW „Gienek” Łuków

83) -Rozwadowski Jerzy s. Henryka ur. 30.07. 1946 r. IPN Lu 00414/494 TW „Tomek” Mińsk Maz.

84) -Rytel Mirosław Ryszard s. Ignacego u.14.01.1959 IPN Lu 00414/233 TW „Adam” Siedlce

85) -Sabak Ryszard Henryk s. Jana ur .13.03.1954 r. IPN Lu 00414/15 TW „Jasio” Mińsk Maz.

86) -Sachanowicz Grażyna z d. Głuchowska ur. 1951 IPN Lu 00414/81 TW „Beata” Siedlce

87) -Skwierczyński Witold Marek s. Jana ur. 24.04. 1939 IPN Lu 00414/349 TW „Marek” Gołąbek Gm. Paprotnia

88) -Sobecki Zbigniew ur. 1951 IPN Lu 00414/634 TW „Andrzej”Siedlce

89) -Szymko Jerzy s. Wacława ur. 07.08.1947 TW „Łyżwiarz” nr. rej.6811 (potw. IPN) Siedlce

90) -Śledź Jerzy s. Feliksa ur. 2.01.1924 IPN Lu 00414/31 TW „Janek” Łuków

91) -Średnicki Edward s.Stanisława 12.05.1912 TW „Edward” (potw. IPN) Siedlce

92) -Taras Piotr s. Franciszka ur. 20.01.1933 TW „Eskulap” (potw IPN) Siedlce.

93) -Terlikowska Teresa z domu Pawluczuk 14.01.1953 IPN Lu 00414/579. TW „Tarnowski” Siedlce

94) -Tomaszewski Józef s. Juliana ur. 8.06.1950 r. IPN lu 00414/632 TW „Jurek” Siedlce

95) -Trochymiak Czesław s. Józefa ur. 17.07.1923 KO „Turysta” TW „Stary” (potw. IPN) Siedlce

96) -Urban Kornel s. Wacława ur. 16.09.1949 TW „Kuba” IPN Lu 00414/727 Sokołów Podl.

97) -Urbaniak Edward s. Stanisława 17.12.1944 IPN Lu 00414/804 TW „Dorota” Mińsk Maz.

98) -Wasilenko Tomasz Jan s. Grzegorza ur. 19.09.1934 r. IPN Lu 00414/787 TW ”Tadeusz” Siedlce

99) -Wilk Stanisława c. Henryka ur. 30.04. 1953 r IPN Lu00414/80 TW „Marta” Siedlce

100) -Wisowaty Zbigniew Mikołaj s. Tadeusza ur. 10.091952r. TW Jerzy nr. rej. 6189 potw. IPN Siedlce

101) -Wyrzykowski Marek s Ludwika ur. 12.06.1951. IPN Lu 00414/889 TW „Robert” Siedlce

102) -Zawadzki Augustyn s Stanisława ur.20.09.1936 IPN Lu 00414/100 TW „Artur” Kobylany Koty Gm. Paprotnia

103) -Zielińska-Kowalczyk Hanna Maria ur. 29.03.1953 IPN Lu 00414/668 TW „Ryszard” Siedlce

 

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści na stronie, dostosowania ich do potrzeb użytkownika, jak również dla celów reklamowych i statystycznych korzystamy z informacji zapisanych w plikach cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować w ustawieniach przeglądarki internetowej. Korzystając z naszej strony, bez zmiany ustawień w przeglądarce internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności.